top of page

MEBA Projectmanagement

Introductie: 

Dit projectconcept beoogt een volledige begeleiding te bieden voor de nieuwbouw of volledige renovatie van uw project. Het omvat een grondige aanpak voor het uitwerken, coördineren en beheren van alle aspecten van de bouw, van planning tot uitvoering.

Aanpak

1. Voorbereiding en Planningsfase:

Bouwplan Uitwerken en Bestek Controleren:

Volledige analyse van bouwplannen en bestek.
Aanpassingen en optimalisaties waar nodig voor efficiëntie en kwaliteit.

 

Inventarisatie van Noodzakelijke Documenten:

Compleet overzicht van vereiste stukken, vergunningen en rapporten.

Vericatie van volledigheid en conformiteit.

 

Financiële Planning en Beheer:

Onderzoek naar nancieringsmogelijkheden en haalbaarheid.

Opstellen en beheren van een budget voor het gehele project.

Financiële bewaking en begeleiding.

 

2. Projectuitvoering en Coördinatie:

 

Aanbesteding en Inkoopbegeleiding:

Begeleiding en regievoering van het aanbestedingsproces.
Voeren van inkoopgesprekken met potentiële leveranciers/aannemers.

 

Vergunningen en Overheidsregelingen:

Coördinatie van gesprekken en onderhandelingen met de gemeente voor benodigde vergunningen.

Zorgvuldige naleving van voorschriften en regelgeving.

 

Keuze Aannemer/Bouwer of Prefab Leverancier:

Grondige evaluatie van kandidaten op basis van kwaliteit, ervaring en prijs.

Selectie met oog op de best mogelijke uitvoering.

 

Exclusief eventueel benodigde W&E, bouwkundige als andere nodige externe partijen.

 

3. Interieurbegeleiding en Kwaliteitsborging:

Interieurbegeleiding via Vaste Partners:

Samenwerking met betrouwbare partners voor interieurontwerp en -uitvoering.

Coördinatie van materialen, planning en realisatie.

 

Kwaliteitscontrole en Toezicht:

Reguliere inspecties om kwaliteit te waarborgen.
Tijdige identicatie en oplossing van eventuele problemen.

 

Algemene Taken:
Rapportage en Documentatie:

Gedetailleerde verslaglegging van alle activiteiten en beslissingen.

Documentatie van wijzigingen en goedkeuringen.

 

Communicatie en Stakeholdermanagement:

Continue updates naar belanghebbenden zoals opdrachtgever en gemeente.

Effectieve communicatie voor het oplossen van vragen en zorgen.

 

 

 

Dit projectconcept is ontworpen om een gestroomlijnde en efficiënte uitvoering van de nieuwbouw/renovatie te waarborgen. Door nauwkeurige planning, grondige coördinatie en effectieve communicatie streven we naar een succesvolle realisatie van uw project..

bottom of page